REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRZE ESCAPE ROOM

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w grze typu escape game w siedzibie Alfa Laser Game w Łodzi przy ulicy Piłsudskiego 135.

1.2 Regulamin określa zasady rezerwacji przez Uczestników za pośrednictwem serwisu www.portalzagadek.pl oraz www.alfalaser.pl i zasady uczestnictwa w grze typu Escape.

1.3 Każdy Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.

1.4 Regulamin jest dostępny na stronie

www.portalzagadek.pl/regulaminy
www.alfalaser.pl/regulamin-alfa
– w miejscu gry tj. w Łodzi przy ulicy Piłsudskiego 135.

2. Rezerwacja

2.1 Rezerwacji w grze można dokonać drogą:

– mailową na adres rezerwuj@portalzagadek.pl

– telefonicznie pod numerem (42) 307 26 06

– klikając przycisk rezerwacji na stronie portalzagadek.pl/grafik

– klikając przycisk rezerwacji na stronie alfalaser.pl/grafik-escape/

2.2 Rezerwacji ONLINE należy dokonywać minimum 24h przed rozpoczęciem zabawy.

2.3 W przypadku gdy rezerwacja ONLINE została dokonana mniej niż 24h przed rozpoczęciem zabawy PORTAL/ALFA LASER GAMEma prawo do odwołania takiej rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin. W tym celu obsługa skontaktuje się z uczestnikami na wskazany w rezerwacji numer telefonu lub adres email.

2.4 Rezerwacje dotyczące terminów w dniu rezerwacji mogą zostać dokonywane wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem zabawy jedynie telefonicznie.

2.5 Przystąpienie do gry oznacza akceptację tego regulaminu.

2.6 Uczestnik dokonujący rezerwacji zobowiązuje się do przekazania treści regulaminu innym Uczestnikom grupy zapisanym na daną godzinę.

2.7 Po przyjściu na miejsce uczestnicy mogą być poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejścia do miejsca zabawy, gdyby w tym samym czasie na hali odbywała się rozgrywka laserowa/paintball laserowy.

2.8 Przejście do miejsca gry typu escape odbywa się tylko i wyłącznie z osobą z obsługi.

2.9 Odwołać rezerwację należy minimum 12h przed planowaną wcześniej wizytą.

3. Płatność

3.1 Płatności można dokonywać gotówką lub voucherem po przybyciu na miejsce gry przed jej rozpoczęciem.

3.2 Istnieje możliwość płatności przelewem, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Portalu.

3.3 Płatność jest dokonywana na rzecz Alfa Laser Game z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia 2016, kiedy płatność dokonywana jest na rzecz Portalu Zagadek.

4. Ogólne zasady gry

4.1 Czas jednej gry to 59 minut.

4.2 W jednej grze może wziąć udział od 2 do 6 Uczestników.

4.3 By przystąpić do gry, należy pojawić się punktualnie. Osoby spóźnione nie będą mogły wziąć udziału w grze z uwagi na grupy oczekujące na grę w następnym terminie.

4.4 Uczestnicy w razie zniszczenia wyposażenia pokojów podczas gry zostaną obciążeni kosztami naprawy.

4.5 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem logo Portalu, przeznaczone do użytku wewnętrznego obsługi, zabrania się ich dotykania.

4.6 Zdjęcie Uczestników gry wykonane po danej rozgrywce może zostać opublikowane na portalzagadek.pl oraz na www.alfalaser.pl lub/i na Facebooku portalu oraz Facebooku Alfa Laser Game. Uczestnicy, którzy nie wyrażają na to zgody, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie obsługi pisemnie po skończonej grze.

4.7 Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać poproszone przez obsługę o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

4.8 Gra jest monitorowana (podgląd live dostępny tylko w siedzibie lokalu).

 5. Ograniczenia

5.1 Podczas gry zabronione jest nagrywanie i robienie zdjęć przez Uczestników gry.

5.2 Uczestnicy do lat 16 mogą przystąpić do gry w towarzystwie osoby pełnoletniej. Minimalny wiek Uczestnika to 14 lat.

5.3 Zabrania się uczestniczenia w grze osobom pod wpływem alkoholu lub innych używek.

5.4 Zabronione jest wynoszenie przez Uczestników elementów wyposażenia pokojów.

5.5Na terenie budynku, w którym odbywa się gra obowiązuje całkowity zakaz palenia.

6. Zasady bezpieczeństwa

6.1 Każdy Uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.

6.2 Osobom cierpiącym na epilepsję, choroby serca, choroby psychiczne i klaustrofobię odradza się udziału w grze.

6.3 Punkt 6.2 ma szczególne znaczenie w przypadku pokoju „Kwarantanna”, ze względu na jego charakter, wystrój oraz przebieg fabuły.

7. Pozostałe zasady obowiązujące w siedzibie Alfa Laser Game

7.1 Na terenie budynku w którym mogą odbywać się inne gry towarzyskie, w związku z czym obowiązują zasady współżycia społecznego, w szczególności wzajemnego nie przeszkadzania sobie oraz przestrzegania czystości oraz zasady korzystania z powierzchni ogólnego użytku.

8. Wyjątki

8.1 W przypadku zdarzenia losowego, zalania, utraty prądu ALFA LASER GAME zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji oraz zaproponowania innego dogodnego terminu.

8.2 W przypadku gdy do zdarzenia losowego podczas zabawy dojdzie w jej trakcie, zabawa może zostać przerwana i przeprowadzona w innym terminie.

8.3 W przypadku niepojawienia się grupy bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, gdy dana grupa dokona ponownej rezerwacji grupie nie przysługuje żadna zniżka/karta zniżkowa/podarunkowa.

8.4 W przypadku niepojawienia się grupy bez wcześniejszego odwołania rezerwacji po raz drugi obsługa ma prawo odmówić dokonania kolejnej rezerwacji w przyszłości.

9. Vouchery

9.1 Karty Podarunkowe można nabyć w siedzibie PORTALU, ALFA LASER GAME lub za pośrednictwem strony internetowej http://www.portalzagadek.pl/vouchery/

9.2 Zamówienie można opłacić gotówką w siedzibie PORTALU, ALFA LASER GAME lub przelewem podając w tytule przelewu numer zamówienia.

9.3 Przy dokonywaniu rezerwacji należy wspomnieć obsłudze, że zostanie wykorzystany voucher.

9.4 W przypadku niepojawienia się w miejscu gry bez wcześniejszego odwołania rezerwacji voucher przepada.

 

ZAPRASZAMY i życzymy niesamowitych wrażeń!

 

Niniejszy regulamin jest również możliwy do ściągnięcia w wersji PDF tutaj.