REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRZE ESCAPE

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w grze typu escape game w siedzibie Alfa Fun tj. w Łodzi przy ulicy Łomżyńskiej 11.

1.2 Regulamin określa zasady rezerwacji przez Uczestników za pośrednictwem serwisu www.alfalaser.pl i zasady uczestnictwa w grze typu Escape.

1.3 Każdy Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.

1.4 Regulamin jest dostępny na stronie

2

REZERWACJA

2.1 Rezerwacji w grze można dokonać drogą:

2.2 W dni wolne od pracy oraz w święta okolicznościowe rezerwacji online można dokonać nawet godzinę przed planowaną zabawą, o ile pozwala na to grafik rezerwacji.

2.3 Przystąpienie do gry oznacza akceptację tego regulaminu.

2.4 Uczestnik dokonujący rezerwacji zobowiązuje się do przekazania treści regulaminu innym Uczestnikom grupy zapisanym na daną godzinę.

2.5 Wejście do Escape Roomów odbywa się przez Wstęp do parku rozrywki

2.6 Przejście do miejsca gry typu escape odbywa się tylko i wyłącznie z osobą z obsługi.

2.7 Odwołać rezerwację należy minimum 24h przed planowaną wcześniej wizytą.

3

PŁATNOŚĆ

3.1 Płatności można dokonywać kartą, gotówką lub voucherem po przybyciu na miejsce gry przed jej rozpoczęciem.

3.2 Istnieje możliwość płatności przelewem, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą.

4

OGÓLNE ZASADY GRY

4.1 Czas jednej gry wynosi 60-75 minut, w zależności od wybranego Escape Roomu.

4.2 W jednej grze może wziąć udział od 2 do 6 Uczestników (lub od 2 do 4 w przypadku mniejszych pokoi).

4.3 By przystąpić do gry, należy pojawić się punktualnie. Osoby spóźnione nie będą mogły wziąć udziału w grze z uwagi na grupy oczekujące na grę w następnym terminie.

4.4 Uczestnicy w razie zniszczenia wyposażenia pokojów podczas gry zostaną obciążeni kosztami naprawy.

4.5 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem logo Alfa Fun, przeznaczone do użytku wewnętrznego obsługi, zabrania się ich dotykania.

4.6 Zdjęcie Uczestników gry wykonane po danej rozgrywce może zostać opublikowane na www.alfalaser.pl lub/i na Facebooku Alfa Fun. Uczestnicy, którzy nie wyrażają na to zgody, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie obsługi pisemnie po skończonej grze.

4.7 Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać poproszone przez obsługę o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

4.8 Gra jest monitorowana(podgląd live dostępny tylko w lokalu).

5

OGRANICZENIA

5.1 Podczas gry zabronione jest nagrywanie i robienie zdjęć przez Uczestników gry.

5.2 Uczestnicy do lat 16 mogą przystąpić do gry w towarzystwie osoby pełnoletniej.

5.3 Zabrania się uczestniczenia w grze osobom pod wpływem alkoholu lub innych używek.

5.4 Zabronione jest wynoszenie przez Uczestników elementów wyposażenia pokojów.

5.5 Na terenie budynku, w którym odbywa się gra obowiązuje całkowity zakaz palenia.

6

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

6.1 Każdy Uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.

6.2 Osobom cierpiącym na epilepsję, choroby serca, choroby psychiczne i klaustrofobię odradza się udziału w grze.

6.3 Punkt 6.2 ma szczególne znaczenie w przypadku pokoju „Bon Appetit”, ze względu na jego charakter, wystrój oraz przebieg fabuły.

7

POZOSTAŁE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PARKU ROZRYWKI

7.1 Na terenie budynku w którym mogą odbywać się inne gry towarzyskie, w związku z czym obowiązują zasady współżycia społecznego, w szczególności wzajemnego nie przeszkadzania sobie oraz przestrzegania czystości oraz zasady korzystania z powierzchni ogólnego użytku.

8

WYJĄTKI

8.1 W przypadku zdarzenia losowego, zalania, utraty prądu Alfa Fun zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji oraz zaproponowania innego dogodnego terminu.

8.2 W przypadku gdy do zdarzenia losowego podczas zabawy dojdzie w jej trakcie, zabawa może zostać przerwana i przeprowadzona w innym terminie.

8.3 W przypadku niepojawienia się grupy bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, gdy dana grupa dokona ponownej rezerwacji grupie nie przysługuje żadna zniżka/karta zniżkowa/podarunkowa.

8.4 W przypadku niepojawienia się grupy bez wcześniejszego odwołania rezerwacji po raz drugi obsługa ma prawo odmówić dokonania kolejnej rezerwacji w przyszłości.

9

VOUCHERY

9.1 Karty Podarunkowe można nabyć w siedzibie lub za pośrednictwem strony internetowej https://www.alfalaser.pl/vouchery/

9.2 Zamówienie można opłacić gotówką w siedzibie lub przelewem podając w tytule przelewu numer zamówienia.

9.3 Przy dokonywaniu rezerwacji należy wspomnieć obsłudze, że zostanie wykorzystany voucher.

9.4 W przypadku niepojawienia się w miejscu gry bez wcześniejszego odwołania rezerwacji voucher przepada.

ZAPRASZAMY i życzymy niesamowitych wrażeń!

Niniejszy regulamin jest również możliwy do ściągnięcia w wersji PDF tutaj.