REGULAMIN SKLEPU

1

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin (o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).) w ramach sklepu internetowego  www.alfalaser.pl i www.shop.alfalaser.pl.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży.

Sprzedawca – PMP ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Łodzi przy ul. Łomżyńkiej 11, NIP: 729 273 49 93

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alfalaser.pl i www.shop.alfalaser.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje oraz złożyć Zamówienie.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, voucherów, jednostkową cenę zakupu oraz sposób dostawy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym (PMP ALFA SP. Z O.O.), a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego www.alfalaser.pl i www.shop.alfalaser.pl.

2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alfalaser.pl i www.shop.alfalaser.pl.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany oferty zamieszczonej w Sklepie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

3

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

Rejestracja w sklepie internetowym jest opcjonalna. Klient może dokonać zakupu bez rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.alfalaser.pl i www.shop.alfalaser.pl.

Zamówienia składane poprzez Sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok.

Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle 24h. W przypadku złożenia zamówienia w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 48-72h.

Wybór zamawianych przez Klienta produktów i usług odbywa się poprzez ich dodawanie do koszyka. Podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość zmian w zakresie wyboru towarów bądź modyfikacji wprowadzonych danych. Opcja ta jest możliwa do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

Warunkiem przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe).

Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu przelewu dotyczącego zamówienia, poza przypadkiem, gdzie Klient wybrał opcję płatności za pobraniem o ile taka opcja jest udostępniona.
Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 7 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia (do 7 dni roboczych)
z przyczyn niezależnych od siebie. Jednak o wydłużonym terminie realizacji Klient zostanie poinformowany.

Standardowo do przesyłki z zamówionymi produktami dołączany jest paragon fiskalny.
Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT.

Przesyłka jest wysyłana na adres wskazany przez Kupującego w złożonym zamówieniu.
W przypadku, gdy adres dostawy zamówienia nie znajduje się na terytorium Polski, Sklep nie będzie realizować dostaw w przypadku wybrania przez klienta sposobu płatności za pobraniem.

4

PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

Kupujący dokonuje płatności za zamówiony towar i przesyłkę w jeden z dostępnych sposobów

  • przelewem
  • przy odbiorze (płatność za pobraniem) o ile taka opcja jest udostępniona.

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Przesyłki dostarczane są w formie paczek i listów za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz w formie przesyłek kurierskich. Sposób dostawy przesyłki określa Klient, zaznaczając w formularzu odpowiednią opcję. Wszystkie wysyłane zamówienia są rejestrowane.

5

PRAWO DO ODSTĄPIENIA UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru.

Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Sklepu lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Sklepu.

6

REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@alfalaser.pl lub telefonicznie: 519 566 984. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O zmianach w regulaminie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail).

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego www.alfalaser.pl w zakładce POMOC.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422),
  • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827),
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAPRASZAMY i życzymy niesamowitych wrażeń!

Niniejszy regulamin jest również możliwy do ściągnięcia w wersji PDF tutaj.