REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN

1

Wpłata zadatku

jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2

Organizacja urodzin

odbywa się poprzez wstęp do parku rozrywki.

3

Przystąpienie do gry

oznacza akceptację regulaminu Alfa Laser Game dostępnego w siedzibie przy ul. Łomżyńskiej 11 lub na stronie internetowej www.alfalaser.pl.

4

Organizacja urodzin obejmuje

rozgrywki w laser game dla 12/14 osób (w przypadku większej ilości osób rozgrywki są podzielone według wybranej opcji godzinowej przez liczbę uczestników), wynajem salki okolicznościowej według wybranej opcji, zdjęcia w trakcie trwania urodzin

5

Koszt organizacji urodzin

jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.alfalaser.pl.

6

Wynajem salki okolicznościowej

jest równoznaczny z wybraną opcją godzinową. Przygotowanie poczęstunku we własnym zakresie jest możliwe 15 minut przed rozpoczęciem imprezy. Czas na opuszczenie salki po zakończonych urodzinach wynosi 15 minut.

7

W trakcie składania zamówienia

pobierany jest bezzwrotny zadatek płatny gotówką bądź kartą płatniczą.

8

Zmiana

ilości osób lub terminu organizacji urodzin jest możliwa z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

9

Rodzice bądź opiekunowie prawni

biorą pełną odpowiedzialność za sprzęt powierzony dzieciom oraz za powstałe szkody na terenie parku rozrywki Alfa Laser Game.

10

W przypadku uszkodzenia

sprzętu bądź mienia rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązują się do pokrycia kosztów naprawy.

ZAPRASZAMY i życzymy niesamowitych wrażeń!